ABC PLECAKA W NEPALU! SPRAWDŹ JAK SPAKOWAĆ SIĘ NA WYPRAWĘ

Regulamin

Rezerwacja wycieczki

Ceny wszystkich wycieczek podane są w USD, jednak na specjalne życzenie możemy podać cenę w euro, funtach szterlingach, dolarach australijskich lub kanadyjskich. Warunkiem zagwarantowania miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości 25% łącznej wartości wycieczki na nasz rachunek bankowy lub w gotówce. Pozostałą część kosztów wycieczki należy uregulować po przybyciu do Kathmandu w gotówce przed rozpoczęciem wycieczki.

Zasady anulowania rezerwacji
W przypadku anulowania rezerwacji wycieczki zaliczki nie podlegają zwrotowi. Jeżeli informację o anulowaniu rezerwacji otrzymamy trzy tygodnie przed terminem wycieczki, wycieczkę można przełożyć na inny termin za dodatkową opłatą 30-70 USD w zależności od zarezerwowanej wycieczki maksymalnie do roku od momentu rezygnacji. Jeżeli z różnych przyczyn nie można samemu zrealizować rezerwacji – można ją przenieść na znajomego lub członka rodziny bez żadnych dodatkowych dopłat.

Oświadczenie
Jestem świadomy/a, że wyprawy takie jak trekking, wspinaczka, rafting, safari w dżungli lub każda inna wyprawa organizowana przez firmę Nepal Excursion Treks lub jej jednostki stowarzyszone wiąże się z pewnym ryzykiem i niebezpieczeństwami
-Wyprawy górskie, pływanie po rzece i safari
-Podróżowanie dowolnym środkiem transportu np. samolotem, drogą lądową lub na zwierzętach, np. na koniach lub osłach
-Każdy wypadek lub choroba w mieście lub w odległym regionie ze względu na brak środków szybkiej ewakuacji
-Każdy wypadek lub strata spowodowana siłami natury
-Wszelkie zmiany w programie niezależne od Nepal Excursion Treks m.in. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, strajków itp.
Przyjmuję do wiadomości, że firma Nepal Excursion Treks zastrzega sobie prawo do odwołania mojej wycieczki bez wcześniejszego zawiadomienia lub do zaproponowania alternatywnej wycieczki, jeżeli zarezerwowana wycieczka nie może się odbyć z powodów takich jak katastrofa naturalna, niekorzystne warunki atmosferyczne, blokada szklaku lub drogi przez osuwiska itp.
Zapoznałem/am się dokładnie z i rozumiem regulamin wycieczki organizowanej przez Nepal Excursion Treks, w której zdecydowałem/am się wziąć udział. Zgadzam się podjąć ryzyko niezależne od Nepal Excursion Treks i akceptuję decyzje podjęte przez firmę i jej pracownika dotyczące przebiegu wycieczki.
Jednocześnie oświadczam, że posiadam ubezpieczenie podróżne odpowiednie do planowanej wycieczki (w tym obejmujące trekkingi wysokogórskie, jeżeli wymagane), którego kopię udostępnię Nepal Excursion Treks  w dniu wpłaty pozostałej kwoty należności. W przypadku nieposiadania ubezpieczenia podróżnego oświadczam, iż pokryję wszelkie koszty związane z ewentualnymi zdarzeniami i nieszczęśliwymi wypadkami i nie będę wnosił o odszkodowania od Nepal Excursion Treks.
 
 
Podpis ________________________ Miejscowość ________________________
Data ________________________ Numer paszportu ________________________
Narodowość ________________________ Imię i nazwisko ________________________
       

 
ANNAPURNA PANORAMA YOGA TREK